تمدید مهلت ثبت اطلاعات برای عودت وجوه داوطلبان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد

مهلت ثبت اطلاعات برای بازگرداندن وجوه داوطلبان آزمون‌های تحصیلات تکمیلی سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد مهلت ثبت اطلاعات تا دوشنبه ۱۳ دی ماه ۹۵ ادامه دارد   دانشگاه آزاد اسلامی از تمدید مهلت […]