شروع قطعی کد دوم دوره های آمادگی وکالت ۹۵

شروع کلاسهای  کد دوم دوره های آمادگی وکالت ۹۵ فردا صبح با تدریس درس حقوق جزا وآیین دادرسی مدنی به سبک شبکه ای اصولی    آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵ ۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق […]