تحلیل پاسخ سوالات درس حقوق تجارت آزمون وکالت توسط استاد فرحناکیان در مصاحبه با رادیو حقوق

دادآزمون- استاد فرشید فرحناکیان در مصاحبه با رادیو حقوق پاسخ تحلیلی همه ی بیست سوال مربوط به درس حقوق تجارت آزمون وکالت 1391 را تشریح کرده اند. این مصاحبه علاوه بر اینکه فرصت بهره مندی […]