دو نظریه مشورتی در زمینه لازم الوفا بودن توافقات زوجین در زمینه حضانت در هنگام طلاق توافقی

شماره نظریه۴۵۷/۹۳/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۲/۳۰ نظریه: با توجه به اینکه حسب استعلام ،‌زوجین مزبور با توافق خویش #حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند، هرگاه زوج […]