نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ به ۱۷ پرسش در خصوص چگونگی حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری   پرسش‌ها: ۱- درصورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و درصورت عدم حل آن، […]

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  معاون قضایی محترم رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و سرپرست مجتمع قضایی عدالت با سلام و دعای خیر؛  بازگشت به استعلام شماره ۳۱/۴۸/۹۰۰۱ مورخ ۹۶/۴/۲۷ به شماره ثبت وارده ۹۹۴ مورخ ۹۶/۵/۱ […]