نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پاسخ به ۱۷ پرسش در خصوص چگونگی حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری   پرسش‌ها: ۱- درصورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف را از طریق داوری حل و فصل می‌کنند و درصورت عدم حل آن، […]