آدرس جدید کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸

آدرس جدید کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸ قدس ۱۳ پلاک ۴۴ با مجوز رسمی موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان با بالا بردن کیفیت علمی و  آموزشی و آزمونی و انگیزشی پذیرای داوطلبین […]