نظریه مشورتى کاربردی و مهم در خصوص هزینه دادرسی امور حسبی

نظریه مشورتى  کاربردی و مهم در خصوص هزینه دادرسی امور حسبی سوال: هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه ، صدور حکم موت فرضی و … چه میزان می­ باشد؟   نظریه مشورتى: هزینه دادرسی […]

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوى نفى ولد

شماره پرونده ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳ ✍️سؤال: ؟ فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت […]

نظریه مشورتى شماره 7/95/421 ـ 1395/2/29

سوال: خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می-نماید و مدعی می گردد در اثر اقدام خوانده به ملک […]

با راى دیوان عدالت اداری شرط بومى گزینى در استخدام ها ممنوع شد

با راى دیوان عدالت اداری شرط بومى گزینى در استخدام ها ممنوع شد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مقرره تبعیض آمیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور […]

تعداد ۵ نظریه مشورتی کاربردى در زمینه تصرف عدوانی

 ۵ نظریه مشورتی کاربردى در زمینه تصرف عدوانی ۱️⃣شماره نظریه۳۷۹/۹۳/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۲/۲۲ نظریه در مورد دعوای تصرف عدوانی چنانچه از طریق شکایت کیفری موضوع پیگیری شود، تعقیب کیفری متهم منوط به احراز مالکیت شاکی می […]

نظریّات مشورتی اداره ی کلّ حقوقی قوّه ی قضایّیه؛ در خصوص مصادیق روابط نامشروع

نظریّات مشورتی اداره ی کلّ حقوقی قوّه ی قضایّیه؛ در خصوص مصادیق روابط نامشروع   ۱) نظریّه ی شماره ی ۷/۱۳۷۴  مورّخ ۱۳۷۶/۵/۹: "با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح، ولو به طور غیر رسمی، […]

راى هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى

چکیده:  مصوبه شماره ۳۱۶۲۹/ت۴۷۸۸۲هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران مبنی بر تعیین تفاوت تطبیق در صورت کاهش حقوق ناشی از ماموریت ابطال شد تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۶ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۰۳ شماره دادنامه: ۶۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت […]

کمیسیون تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری چه وظایفی بر عهده دارد؟

کمیسیون  تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری چه وظایفی بر عهده دارد؟ ۱-جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت […]