قاضي دوستدار محيط زيست متخلفان را ضمن تعلیق مجازات حبس، به نوشتن مقاله زيست محيطي محكوم كرد

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست استان فارس 6 جوان متخلف كه در اقدامي غير قانوني در پارك ملي بمو اقدام به جداسازي بره آهو از مادرش كرده بودند توسط محيط بانان […]

مخالفت دکتر میر محمد صادقی با تفکیک “مجازات های بازدارنده” و “تعزیرات” در قانون مجازات جدید

دکتر میر محمد صادقی سخنگوی پیشین قوه قضائیه و مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تفکیک تعزیرات از مجازات‌های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را نادرست خواند و گفت: تعزیرات […]

بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی

بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در محل معین مصرح در مواد 19 و 20 قانون مجازاتن اسلامی مصوب 1375، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با تاکید بر بحث عدم ضرورت قانونی اخذ […]

دکتر گلدوزیان در مورد جرم اسیدپاشی:”فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است”

دکتر ایرج گلدوزیان با بیان اینکه تشدید مجازات‌های بازدارنده برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی همچون اسیدپاشی موثر نخواهد بود، گفت:‌ فرهنگ‌سازی تنها راه‌ حل کار است که اشخاص برای موجودیت یکدیگر احترام قائل شوند.