مصاحبه با نازنین سازش رتبه 3 کانون خراسان در آزمون وکالت 96

مصاحبه با نازنین سازش رتبه ۳ کانون خراسان در آزمون وکالت ۹۶ بسمه تعالی نازنین سازش هستم رتبه ۳ کانون خراسان در سال ۹۶ با تراز ۱۰۱۷۴ کارشناس حقوق از دانشگاه آزاد بیرجند. توسط یکی […]

پیام انگیزشی رتبه یک کانون خراسان در آزمون وکالت 96

آزمون وکالت آزمون وکالت پیام انگیزشی رتبه یک کانون خراسان در آزمون وکالت ۹۶   با سلام سید محسن میرزابابایی هستم. رتبه ۱ آزمون وکالت ۹۶ در کانون خراسان. رشته تحصیلی من حقوق نیست بلکه […]

برترینهای آزمون بیست و سوم ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )

برترینهای آزمون بیست و سوم ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )   ۱ هدا ادیبان ۲ بهرام ابراهیم زاده ۳ سمیرا قلی زاده ۴ سید احمد یوسف خانی ۵ شیما شهرکی ۶ زهرا رباطی ۷ […]

برترینهای آزمون ۲۱ ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )

برترینهای آزمون ۲۱ ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ ) ۱ فاطمه بخشنده ۲ سمیرا قلی زاده ۳ زهرا رباطی ۴ علی اصغر محمدی ۵ هدا ادیبان ۶ حامد تقدیمی ۷ محبوبه سالاری ۸ اکبر نوری […]

برترینهای آزمون ۲۰ ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )

برترینهای آزمون ۲۰ ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )   ۱ سید محمد سید حسینی ۲ حامد تقدیمی ۳ بهرام ابراهیم زاده ۴ فهیمه بازدار ۵ مینا رفیعی ۶ رضا حسن زاده ۷ فاطمه بخشنده […]

برترینهای آزمون نوزدهم ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ )

 70 نفر برتر آزمون نوزدهم ( آمادگی آزمون وکالت ۹۵ ) ۱ حمیدرضا جهانگیری ۲ سمیرا قلی زاده ۳ علی رحمانی ۴ محمدرضا صمدپور یزدی ۵ الناز آزادی ۶ الهه برازنده ۷ تکتم جعفرزاده ۸ احمدرضا عاقلی مقدم […]

برترینهای آزمون مرحله ۱۶ آمادگی وکالت ۹۵

برترینهای آزمون مرحله ۱۶ آمادگی آزمون وکالت ۹۵   ۱ فاطمه بخشنده ۲ سمیرا قلی زاده ۳ حامد تقدیمی ۴ فائزه صداقتی ۵ مصطفی مصطفی زاده ۶ بهرام ابراهیم زاده ۷ هدا ادیبان ۸ علی اصغر محمدی […]