کهکشانی های گروه آموزشی حسن زاده؛ اسامی و تصاویر ۱۴۶ نفر از تقدیرشدگان آزمون وکالت

اسامی و تصاویر ۱۴۶ نفر از تقدیرشدگان آزمون وکالت: آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آزمون آزمایشی وکالت  آزمون طبقه بندی وکالت آزمون آزمایشی وکالت ۹۵ آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵  آزمون قضاوت  آزمون […]