شاکی پرونده اسکودا خبر داد: بازپرس صادر کننده دستور توقف اعلام نتایج و رییس مجتمع خارک به دستور دادستان تهران امروز عصر جابجا شدند

تغییر بازپرس بعد از ناکامی در تغییر تصمیم بازپرس

 قانون- شاکی پرونده تخلفات اسکودا گفت: اعلام نتایج آزمون کارآموزی وکالت91 که براساس دستور مقام قضایی  متوقف شده بود، عصر امروز با تغییر بازپرس سمت و سوی جدید به خود گرفته‌است.

محسن شادمان در گفت‌وگو با قانون با اشاره به تغییر قاضی شعبه 2 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 «خارک»  توضیح داد: این تصمیم دادستان تهران در جابجایی بازپرس پرونده‌ تخلفات اسکودا زمانی تامل برانگیز شد که رئیس مجتمع نیز همزمان با او جابه‌جا شد.  شادمان تصریح کرد: نتیجتا شعبه 2 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 «خارک» در حال حاضر بلا تصدی است تا مسیر برای نقض آخرین دستور قانونی بازپرس پرونده هموار شد. این تغییرات نیز باعث شده است که دادستانی کل کشور نیز به این پرونده ورود پیدا کند.

آخرین تصمیم قانونی این بازپرس ،‌دستورمستقیم  دادستان کل کشور در سایت به پیوست خبر قرار گرفته است.