قاتل شهید علی خلیلی به حبس محکوم شد

وکیل مدافع قاتل شهید خلیلی گفت: موکلش از جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شد.

محمدرضا زمانی عصر امروز / یکشنبه / در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، افزود: پرونده موکلش از لحاظ جنبه عمومی جرم ۲۲ دی ماه امسال در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی قربانزاده برگزار شد که سه سال و پنج ماه حبس محکومیت از سوی این شعبه صادر شده است.
وکیل مدافع قاتل شهید خلیلی طلبه شهید امربه معروف و نهی از منکر اظهارکرد: موکلش یک بار در تیرماه سال ۹۰ بازداشت و در شهریور سال ۹۱ با رضایت شهید خلیلی از زندان آزاد شد.
وی اضافه کرد: موکلم باردیگر در فروردین ماه سال ۹۳ بعد از به شهادت رسیدن شهید خلیلی به زندان رفت و تاکنون در حبس به سر می برد.
زمانی خاطرنشان کرد: با احتساب این سال هایی که موکلم در زندان بود تاکنون سه سال از محکومیت او گذشته است و البته درخواست تخفیف در حکم صادر شده را داریم.
به گزارش ایرنا، شهید علی خلیلی تیرماه سال ۹۰ مورد حمله چند اوباش قرار گرفت که با اصابت ضربه چاقوی یکی از آنها به گلویش به شدت مجروح شد.
وی که بعد از مدتی بستری در بیمارستان حالش بهبود یافت از بیمارستان مرخص و به خانه بازگشت تا اینکه فروردین سال ۹۳ درگذشت و پزشکی قانونی یک ماه بعد از درگذشت شهید خلیلی در نظریه کارشناسی اش اعلام کرد علت مرگ او بی ارتباط با ضربه چاقو نبوده است از این رو با شکایت اولیای دم پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و قاضی اصغرزاده رئیس شعبه ضارب شهید خلیلی را به قصاص نفس محکوم کرد.
خانواده شهید خلیلی سوم شهریورماه امسال از حق خود در قصاص قاتل فرزندشان گذشتند که با این وجود پرونده از حیث جنبه عمومی جرم باید مورد رسیدگی قرار می گرفت و به گفته وکیل قاتل شهید خلیلی دادگاه وی را به سه سال و پنج ماه حبس محکوم کرده است.