شکایت رئیس دیوان عدالت اداری از مصوبه شورای شهر کرج

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت رئیس این دیوان، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها را فاقد مبنای قانونی دانست و ابطال کرد.

در دادنامه این پرونده که بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، آمده است: حسب احکام مقرر در تعدادی از تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیون‌های موضوع این قانون با لحاظ ضوابط مقرر در قانون می‌توانند رأی به تخریب ملک صادر کنند و تصمیمات قطعی کمیسیون‌های مذکور، مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و آراء شعب دیوان عدالت اداری تصمیم نهائی در خصوص تخلفات اعلامی است.

نظر به مراتب فوق، تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده‌اند به منظور رفع اثر از تخریب، فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته‌ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه مورخه یکم شهریور ماه سال ۹۳ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

 

 

منابع آزمون قضاوت٬ آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور٬ آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵٬ آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬ تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬ نظام وظیفه٬وکالت ۹۵٬ کارشناسی ارشد٬ کانون٬ کانون مرکز٬کانون وکلا٬ کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬کلاسهای آمادگی وکالت٬آخرین اخبار حقوقی٬ مرجع حقوقی٬ وکالت٬ آزمون