شروع آزمونهای آمادگی وکالت

شروع آرمونهای ۳۱ مرحله آمادگی آزمون وکالت ۹۵ به سبک مفهومی اصولی همراه با گنج نامه از ۲۵ دی ماه

جهت ثبت نام با آدرس و یا شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس

 

map