مقاله: ارتقای سلامت دستگاه قضا: موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری

ارتقای سلامت دستگاه قضا: موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری

 

هم اکنون برخی از مراجع قضایی ودادگستری های کلان شهرها با پدیده دلالی و واسطه گری دست به گریبانند. این موضوع مساله مطالعه حاضر را تشکیل می دهد در این . مقاله نویسنده برای تبیین نظری این پدیده الگوی هم افزای عرضه – تقاضای خدمات فاسد قضایی را ارائه کرده است.ابتدا ادبیات مربوط به فساد قضایی مورد کنکاش قرار گرفته ها وسیاست وراهبردهای کشورهای مختلف جهان برای کنترل وپیشگیری از بروز فساد قضایی معرفی شده است. سپس ماهیت دلالی و واسطه گری در مراجع قضایی مورد بحث .قرار گرفته است در ادامه جوانب مختلف مساله اعمال نفوذ با بهره گیری از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی وقوانین ومقررات مشابه بررسی شده است در . پایان پس از بیان اشکال گوناگون تخلفات و جرائم مرتبط با موضوع بر لزوم تدوین قانونی جامع برای پیشگیری ومقابله با این پدیده تاکید می شود

برای دانلود کلیک کنید….

 

آزمون قضاوت٬ آزمون وکالت٬تکمیل ظرفیت٬ دوره آمادگی قضاوت٬ دوره آمادگی قضاوت ۹۵٬ دوره آمادگی وکالت٬دوره آمادگی وکالت ۹۵٬سردفتری٬ قانون مجازات اسلامی٬ قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون سردفتری٬ منابع آزمون سردفتری ۹۴٬ منابع آزمون قضاوت٬ منابع آزمون قضاوت ۹۵٬ منابع آزمون وکالت٬ منابع آزمون وکالت ۹۴٬ منابع آزمون وکالت ۹۵٬نظام وظیفه٬ وکالت ۹۵٬وکالت ۹۴٬ وکالت ۹۵٬کارشناسی ارشد٬ کانون٬کانون مرکز٬ کانون وکلا٬کلاس آمادگی آزمون قضاوت٬ کلاس آمادگی آزمون وکالت٬ کلاس آمادگی وکالت ۹۵٬ کلاسهای آمادگی وکالت