رهایی آقای معلم از چاهی که جان پدر و پسری را گرفته بود

«ابوذر-ز» هیچگاه غروب تلخی را که سرنوشتش را دگرگون کرد از خاطر نمی‌برد. او یک معلم ساده است که با ۲ فرزند خردسالش زندگی  را سپری می‌کرد تا اینکه تقدیر روزهای جان فرسایی را برایش رقم زد.

او هم اکنون یکسال را در زندان با کابوس مرگ پدر و فرزندی که به قتل‌شان متهم شده، مو سفید کرده است. طبق حکم قاضی پرونده دلیل حبس ابوذر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به فوت اعلام شده  و کل دیه تعیین شده بر عهده این مددجو تشخیص داده شده است.

در آن غروب نفرین شده، مددجو از قصابی می‌خواهد که برای قربانی کردن کهره‌ای (بزغاله شش ماهه) به زمین کشاورزی‌اش بیاید. این قصاب هم با پسر ۷ ساله خودش می‌آید و بعد از ذبح قربانی، سوار موتور سیکلت می‌شوند تا به خانه بازگردند، غافل از اینکه چاهی سالخورده و قدیمی برای بلعیدن آنها دهان گشوده است.

پدر و فرزند به چاهی که تنها روی آن با مقداری شاخه و علف پر شده بود، سقوط می‌کنند و هر دو همان دم جان می‌سپارند و چون کسی با تاریک شدن هوا از این قضیه مطلع نمی‌شود تا ۱۸ ساعت بعد نیز این پدر و پسر در این محل به سر می‌برند تا نهایت توسط همسر ابوذر شناسایی شده و اقدامات قضایی نیز از همین روز برای آقا معلم آغاز می‌شود.

چون این پدر و فرزند بدون هشدار و بدون مشاهده هیچ گونه علائم معین با موتور به چاهی سقوط می‌کنند که در ملک ابوذر بوده و توسط همین مددجو حفر شده بود لذا متوفیان بدون درصدی تقصیر جان باختند و در ادامه صاحب این چاه غیرمجاز هم روانه زندان شد.

با همت نیکوران در آستانه عید سعید قربان آقای معلم از حمایت ستاد دیه فارس برخوردار شده و آزاد شد  تا به قول خودش در آستانه مهر ماه معرفت هموطنانش را پای تخته سیاه به دانش آموزانش درس دهد.
مبلغ دیه متهم ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که ۵۰ میلیون از این مبلغ توسط ستاددیه شعبه استان فارس از شاکی خصوصی این پرونده گذشت اخذ شده و مابقی در قالب تسهیلات این نهاد مردمی پرداخت شده است.

گفتنی است، هم اکنون بیش از ۳۰۰ هزار چاه غیر مجاز در کشور وجود دارند که این آمار نگران کننده سوای تخریب منابع آبی کشور اتفاقات نافرجام و غیرقابل جبرانی نیز حفرکنندگان و مالکان این چاه‌ها را تهدید می‌کند.