در راستاي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان يکي از فرزندان اوليايي که هردو يا يکي از آنها معلول بوده يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها معلول باشد از انجام خدمت دوره سربازي معاف مي شوند.

جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا گفت: مطابق قانون خدمت وظيفه عمومي مشمولان داراي فرزند معلول از خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شوند.
سردار ابراهيم کريمي جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا در خصوص معافيت‌هاي مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي اظهار داشت: مشمولاني که براساس اعلام سازمان بهزيستي حداقل يک فرزند آنان داراي معلوليت باشند از خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند.

سردار کريمي تصريح کرد: مشمولاني که با بانوان داراي معلوليت جسمي- حرکتي ازدواج مي‌کنند بصورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند و پس از گذشت 5 سال از استمرار ازدواج آنان معافيت موقت آنان به دائم تبديل مي شود.

به گفته وي در راستاي ماده 6 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان يکي از فرزندان اوليايي که هردو يا يکي از آنها معلول بوده يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها معلول باشد از انجام خدمت دوره سربازي معاف مي شوند.

همچنين رسيدگي به درخواست هاي اين دسته از مشمولان براساس ضوابط ابلاغي ستاد کل نيروهاي مسلح بوده و غيبت مانع بهره مندي مشمولان از معافيت هاي مذکور است.