نوآوریهای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تشریح شد

مديرکل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي قوه قضاييه گفت‌ قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي از امروز لازم‌الاجرا شد.
طهماسبي با اعلام اينکه قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي از امروز 94.5.6 لازم الاجرا است، ويژگي­‌ها و نوآوري­‌هاي اين قانون را برشمرد.
«جواد طهماسبي» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي و قضايي ميزان ادغام 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377 و قانون اعسار مصوبه 1313 را از ويژگي‌هاي اين قانون عنوان کرد و گفت: در اين قانون مقرر شده است که واحدهاي اجراي احکام ابتدا بايد نسبت به شناسايي اموال محکوم عليه و توقيف آن اقدام کنند.

وي افزود: در اين راستا جهت شناسايي اموال اطلاعات حساب‌هاي محکوم‌عليه از طريق بانک مرکزي استعلام مي‌شود.

مديرکل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي قوه قضاييه با بيان اينکه ادارات ثبت محل و شهرداري نيز مکلف هستند پس از درخواست مقامات قضايي، مشخصات اموال محکوم عليه را جهت اجراي حکم معرفي کنند، خاطرنشان کرد: در اين قانون تصويب شده است در صورتيکه از محکوم عليه مالي به دست نيامده و وي تا 30 روز پس از ابلاغ اجرايي نسبت به ارائه صورت اموال خود و طرح دعاوي اعسار اظهار نکند، نسبت به حبس وي اقدام خواهد شد.

طهماسبي نوآوري ديگر اين قانون را ماده 7 آن برشمرد و گفت: به موجب اين ماده اگر شخص بدهکار در قبال بدهي خود مالي تحصيل نکرده باشد، مانند بدهي بابت مهريه و ديه، اثبات اعسار به عهده محکوم عليه نيست؛ بلکه طلبکار بايد ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضي ثابت کند؛ مگر اينکه وضعيت گذشته زندگي وي حکايت از مالدار بودن او کند.

وي در پايان با بيان مراحل تدوين و تصويب اين قانون اظهار کرد: لايحه اين قانون در معاونت حقوقي قوه قضاييه تهيه شد و پس از سالها بحث و بررسي نهايتا در تاريخ 93/15/7به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با توجه به اختلاف نظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مورد ماده 3 اين قانون، در تاريخ 23/3/94 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و در 21/4/ 94 از طريق روزنامه رسمي ابلاغ رسمي شد.