براي اولين بار در سايت هاي جستجوي قوانين و مقررات امکان ارتباط و لينک بين قوانين و مقررات در سايت hvm.ir انجام شد.

با تلاش تيم فني و همکاري تيم حقوقي سايت hvm.ir براي اولين بار در بين پايگاههاي قوانين و مقررات امکان برقراي ارتباط (لينک) بين قوانين و مقررات انجام شد.
از اين پس حقوقدانها و پژوهشگران براي دستيابي به قوانين و مقررات اشاره شده در متن قوانين و مقررات ميتوانند روي لينک مربوطه کليک کرده و به راحتي به متن قانون مذکور دستيابي پيدا نمايند.

اين امکان کاربران را از جستجو هاي مکرر قوانين و مقررات بي نياز کرده و سرعت پاسخگويي به استعلامات حقوقي را افزايش ميدهد.
مسئول تيم حقوقي اعلام نمود ممکن است در بعضي از قوانين به نام قانون ديگري به صورت کامل اشاره نشده باشد که اين امر امکان ارتباط با قانون مذکور را ايجاد نکرده است ، بطور مثال اگر درقانون مقررات استخدام کشوري به قانون ارتش اشاره شده باشد (نام صحيح : قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مي باشد) ارتباط برقرار نمي باشد.

ضمنا در بعضي از موارد نام قوانين ناسخ و منسوخ در متن قوانين مشابه و يکسان تايپ شده است که در اين موارد هم لينک وارتباط به قديمي ترين قانون از لحاظ تاريخ تصويب ارتباط پيدا کرده است .
وي اعلام کرد اين امکان و مزيت براي اولين بار عملياتي شده و در آينده نقايص برطرف خواهد شد. مشاهده مثال
http://www.hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=13056