آخرین وضعیت لایحه قضازدایی

گروه قضایی : مهدیه سیدمیرزایی-لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در سال 87 با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، جلوگیری ازاطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه و برای ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.

در این لایحه که با هدف اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی به مجلس آمد، مجازات‌های اجتماعی و جرم‌زدایی برای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و تجدیدنظر در سیاست جنایی تقنینی؛ یعنی جلوگیری از توسل بی‌رویه به مجازات تهیه شده است. افزایش بی‌رویه پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری باعث شد تا مدیران دستگاه قضایی برای چاره‌اندیشی و مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی، قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی را به‌عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با آن در دستور کار قرار دهند. برای بررسی لایحه قضازدایی با «محمدعلی اسفنانی»، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید:

محمد علی اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه گفت: این لایحه در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار دارد، اما هنوز جزو دستور کارهای نزدیک این کمیسیون قرار نگرفته است؛ منتظریم که این موضوع در کمیته حقوق جزای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح و سپس به این کمیسیون وارد شود تا به آن پرداخته و بررسی‌های لازم را در خصوص آن انجام دهیم.

وجود بیش از 1800 عنوان مجرمانه در ایران
وی در پاسخ به این پرسش که لایحه قضازدایی در صورت تصویب در مجلس، چه نتایجی به‌دنبال خواهد داشت، بیان کرد: این لایحه به‌گونه‌ای قصد پرداختن به موضوع کاهش عناوین مجرمانه را دارد. ایران از جمله کشورهایی محسوب می‌شود که دارای عناوین مجرمانه بسیار زیاد است؛ در حقیقت بیش از هزار و 800 عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد، این در حالی است که نباید تا این اندازه عنوان مجرمانه داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه لایحه قضازدایی به‌دنبال کاهش عناوین مجرمانه است، ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در این کمیسیون به‌طور جدی‌تر به لایحه قضازدایی بپردازیم تا به نتایج قابل توجهی دست یابیم.
وی در خصوص موضوع کاهش محدوده جرم به‌جای حذف کامل عنوان مجرمانه در برخی موارد لایحه قضازدایی و متناسب شدن مجازات‌ها با عناوین مجرمانه افزود: پیش از این در مورد بعضی از جرایم، زمان و مکان، شرایط خاص یا عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده بود به‌همین دلیل مصادیق بعضی از این جرایم در لایحه قضازدایی محدود شده است .

کاهش موارد حبس، نتیجه کاهش عناوین مجرمانه
اسفنانی همچنین درباره اینکه کاهش عناوین مجرمانه، برخی جرایم را به تخلف تبدیل می‌کند و باعث می‌شود به‌جای صدور حکم در دستگاه قضایی، در نهاد یا سازمان مربوطه که تخلف در آن صورت گرفته است، برخورد قانونی صورت گیرد، عنوان کرد: کاهش عنوان مجرمانه به این معناست فضایی که در آن، بعضی از اعمال جرم تلقی می‌شد، به طریقی محدود شود؛ حال این کاهش یا به‌معنای حذف کامل عمل مورد نظر از عنوان جرم، خطا و تخلف است یا عنوان جرم که مرحله حادتری از تخلف است، حذف و به تخلف تبدیل و در دستگاه مربوطه به‌عنوان یک تخلف به آن رسیدگی می‌شود. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: به‌دنبال این موضوع، مجازات تخلف نیز، مجازاتی متفاوت خواهد بود یا اینکه حتی شاید نتوان مجازات برای آن در نظر گرفت وفقط نوعی تنبیه برای آن پیش‌بینی شود.
وی با تأکید بر حساسیت و اهمیت بسیار لایحه قضازدایی گفت: در صورت کاهش عناوین مجرمانه، طبیعی است که می‌توان بسیاری از آثار آن را نیز در جامعه کاهش داد یا از بین برد.
اسفنانی اظهار کرد: به لحاظ اینکه قانون ما، قانونی حبس‌محور است، در صورت کاهش عناوین مجرمانه، به طور طبیعی موارد حبس‌ها نیز کاهش می‌یابد، همچنین در صورت کاهش موارد اعمال مجازات حبس، تعداد زندانیان تقلیل و به‌دنبال آن، فضای زندان‌ها ارتقا می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت ارتقای فضای زندان‌ها نیز امکان رسیدگی به امور زندانیان و فلسفه اصلی از اعمال مجازات‌ها که همان اصلاح و تربیت زندانیان است، تا اندازه زیادی حاصل می‌شود.