اسامی نهایی کاندیداهای ریاست ، نواب رئیس و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

اسامی نهایی کاندیداهای ریاست ، نواب رئیس و بازرسین اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در دوره آتی که در بیست و یکمین همایش اسکودا در استان مرکزی برگزار می گردد بشرح ذیل می باشد.

کاندیداهای ریاست اسکودا :آقایان بهمن کشاورز – ابراهیم ثابت قدم – علی نجفی توانا

کاندیداهای نواب رییس اسکودا : سرکار خانم فریده غیرت و آقایان مهدی شهلا – محمدرضا پاسبان – محمد صادق آل محمد – عبدالصمد دولاح – شهرام مختاری – مهدی عامری – حسن فرهودی نیا – صادق هژیر

کاندیداهای بازرسین اسکودا : آقایان غلامرضا ریاضی – ابراهیم جلالیان – عبدالوهاب شهبازی – کیومرث سپهری – احمد حسن زاده – مسعود جعفرزاده سامانی – محمد جعفر مقتدری – قاسم کمیلی – محمد عارفی – احمد سعید شیخی