تعامل قوه قضائیه و تعزیرات نقش اساسی در کنترل بازار دارد

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات گفت: تعامل قوه قضائیه و تعزیرات نقش اساسی در کنترل بازار و تخلفات اقتصادی دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری در دیدار با رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تعامل بالای تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در شرایط موجود کشور و با توجه به تحریم های ظالمانه موجود، وظیفه ذاتی در کنترل بازار و برخورد با تخلفات دارد.

وی افزود: قطعاً تعامل میان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات نقش اساسی در کنترل بازار و کاهش تخلفات اقتصادی دارد.

سیدمحسن مظهری رئیس کل دادگستری استان سمنان هم با بیان اینکه وظیفه تعزیرات در کنترل بازار از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: همه ظرفیت‌های دادگستری سمنان برای تحقق ماموریت‌های سازمان در اختیار اداره کل تعزیرات استان است و امروز در سایه این همکاری، عملکرد قابل قبولی در برخورد با تخلفات در استان داریم.

در این سفر یک روزه انصاری به استان سمنان، مهدی صابری معاون‌ توسعه مدیریت و منابع و سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.