اعتراض عیسی امینی به آرم سینه جدید مرکز وکلای قوه قضاییه

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:

این اقدام واجد وصف مجرمانه است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به استفاده وکلای عضو مرکز وکلای قوه قضاییه از آرم سینه‌ای مشابه آنچه توسط وکلای کانون وکلا بر سینه‌شان نصب می‌کنند، انتقاد کرد.

به گزارش اختبار، غیسی امینی ضمن انتشار تصویر آرم جدید ساخت مرکز وابسته به قوه قضاییه و با اشاره به هجمه‌های اخیر نسبت به کانون‌های وکلا در حساب اینستاگرام خود نوشت:

رییس جدید مرکز امور مشاوران به بهانه تغییر آرم آن مرکز، آن هم بدون مجوز، شبیه به آرم یکصدساله کانون‌ وکلا ساخته و امروز هم آرم سینه را هم رنگ و شبیه و نزدیک به آرم سینه وکلای دادگستری ساخت که این اقدام اخیر غیرقابل باور بوده است. چنین  رفتار بهت آوری، این شبهه را القا می کند که گویی دیگر این تفکر نه خود را مقید و نیازمند به نظارت می‌دانند و نه توجه کافی به رعایت اصول دارند.

هر چند در مورد آرم سینه، نظر به تقدیم دادخواست به مرجع صالح و جمع آوری و جلوگیری از آن است ولی کدام منطق می پذیرد که این مرکز وابسته به قوه قضاییه بتواند اینگونه و بی پروا به نهاد مدنی متعرض شود. نهاد مدنی مستظهر به قدرت نیست ولی ضامن بقای نظام های سیاسی، اقتصادی و یا قضایی هر کشور است. چه شد که یک گروه خاص در مجلس و رسانه‌هایی و در این جا و در جاهای دیگر بتوانند بی واهمه اقدام کنند؟ اتفاقا ما برای مبارزه با فساد انتظار مداخله از سوی قوه قضاییه را داریم که همواره همراه ما بوده‌اند.

طبعا تبدیل نهاد مدنی به نهاد دولتی و شبه دولتی و تضعیف آن در این درجه و آشکار و برداشتن میراث‌های آن، خود موجب فساد است و امیدوارم صدای شکستن این نهاد مدنی بازمانده از تاریخ حقوق کشور به گوش بزرگان برسد. به نظر شما نهاد مدنی با این همه اشتیاق در جهت کمک به قوه قضاییه برای اجرای اهداف عالی، قادر به حفظ خود است که حال بتواند در مبارزه با فساد یاری سازد؟

به زودی، اینجانب و برخی از مدیران نهاد وکالت، نامه‌ای را خواهیم نگاشت که حاوی دغدغه‌ها و تصمیماتی بوده وقوه قضاییه را از مسایل جاری و خطرات جدی مربوط به آن آگاه خواهیم ساخت و امیدوارم، اقدام فوری در احقاق حقوق این نهاد مدنی مبذول گردد.

صرف‌نظر از مورد خاص، بدترین فساد، تعرض آشکار به اصول و اخلاق است که فسادهای بزرگ در واقع نتیجه خواسته یا ناخواسته آن هستند. آنهایی که در گذشته، با قدرت و منصب و به طور آشکار، اصول را نقض نمودند در این روزها، در چنگال عدالت قرار گرفتند و قطعا درس عبرتی برای بنده و هر کسی در آینده خواهد بود.

قبل از مبارزه با فساد باید از زمینه فساد پیشگیری کرد که انسان‌های خوب یا بد گرفتار نشوند.

 

تصاویر استوری حساب اینستاگرام دکتر عیسی امینی: