کد 7

جلسه توجیهی شروع کد ۷ 

با حضور اساتید 
گروه آموزشی وکیل راهنما

و جمعی از رتبه های تک رقمی
 وکالت ۹۷

شنبه مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۸

تلفن : ۳۷۶۲۴۹۴۷

گروه آموزشی وکیل راهنما

#از_صفر_ساختن_هنر_تخصصی_وکیل_راهنماست 

#ما_برای_شما_برنامه_ریزی_ویژه‌ای_داریم

کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما
t.me/vakilrahnama2

اینستاگرام گروه آموزشی
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi