وکیل راهنما

دپارتمان تخصصی وکیل راهنما, [۲۳.۰۴.۱۹ ۲۰:۳۵]
پردیس سینمایی اطلس باهمکاری گروه
آموزشی وکیل راهنمابرگزار مینماید

اولین نشست حقوقی فیلم درسال ۹۸


نقد وبررسی فیلم:
متری شیش ونیم

توسط :دکتراقبال محمدی پژوهشگرحقوق کیفری ‌وجرم شناسی 
 

باحضور: 
⚜️استاد حسن زاده
⚜️استاد اسماعیلی
‌⚜️استاد شاه حسینی
⚜️استادجوان
⚜️استادفیضی
⚜️رتبه های برتر کانون وکلای دادگستری
‌و همکاران معزز و وکلای دادگستری کشور
  

یکشنبه ۸اردیبهشت ماه
ازساعت۲۰الی۲۳

⭐️گروه آموزشی وکیل راهنما
 
@vakilrahnama2

مکان:پردیس سینمایی اطلس
 
بزرگراه شهید کلانتری – میدان حافظ –  بزرگ بازاراطلس-طبقه F 

@atlascinema
@tamnaqd
رزرو رایگان
۰۵۱۳۷۶۲۴۹۴۷