انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان بدون اخذ مجوز، جرم است

محمدجعفر مرتضوی، دادستان کل کشور، با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر لزوم اجرای قواعد مقررات تنظیم قرارداد و تبلیغ پیش‌فروش ساختمان تأکید کرد.

متن نامه شماره ۹۰۰۰/۹۱۳/۱۳۹۸/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ دادستان کل کشور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عسگری رئیس محترم سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

 جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سلام‌علیکم

احتراماً مطابق گزارش‌های واصله از دادسراهای سراسر کشور، برخی از مشاوران املاک بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌های جمعی می‌نمایند. حال آنکه مطابق ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، پیش‌فروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام بشود و مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأسا اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کند. همچنین وفق ماده ۲۱ و ۲۳قانون پیش‌فروش ساختمان و مواد ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیش‌فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده است. بنابراین پیش فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج با انتشار آگهی نمایند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود. مطبوعات و رسانه‌هایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش فروشنده، اقدام به انتشار آگهی پیش‌فروش نمایند، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یک‌صد میلیون ریالی و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

لذا در راستای اجرای ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، مقتضی است به نحو شایسته مراتب به تمامی رسانه‌ها، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و سایت‌هایی که به هر نحو قبول آگهی می‌کنند، تذکر جدی داده شود. در غیر این صورت مطابق مقررات برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت.