پیام وکیل راهنما

قابل توجه دانشپذیران کد ۱ و کد ۲
فردا چهارشنبه :
کد ۱ : کلاس کیفری ساعت ۸  الی  ۱۰ 
و کلاس جزا  ساعت ۱۰  الی  ۱۴
 برگزار می شود 
و
کد ۲: کلاس کیفری ساعت ۱۵  الی  ۱۶:۳۰
 و کلاس جزا ساعت  : ۱۷  الی  ۲۰ 
برگزار می شود 

#از_صفر_ساختن_هنر_تخصصی_وکیل_راهنماست 

#ما_برای_شما_برنامه_ریزی_ویژه‌ای_داریم

کانال تلگرام گروه آموزشی وکیل راهنما
t.me/vakilrahnama2

اینستاگرام گروه آموزشی
www.instagram.com/vakilrahnama_amoozeshi 

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۲۴۹۴۷ -۰۵۱۳۷۶۱۴۰۷۳ 
آدرس:مشهد -بلوار ملک آباد- قدس۱۳ – پلاک ۴۴