مصاحبه با رتبه 1 سهمیه کانون خراسان وکالت ۹۷ گروه آموزشی وکیل راهنما 

رتبه ۱ سهمیه کانون خراسان وکالت ۹۷ گروه آموزشی وکیل راهنما 

سرکار خانم فهیمه مالدار

"من این موسسه رو انتخاب کردم چون با اینکه موسسه کوچکی هست اما پارسال بیشتر قبولی ها از اینجا بود.." 

✅مشاوره با ایشان یکشنبه ها ساعت ۱۳ الی ۱۷ 

منتظر مصاحبه کامل سایر رتبه های تک رقمی و برتر ما باشید…

برای دانلود کلیپ کلیک کنید