روز وکیل مدافع مبارک

مادامی که وجدانهای بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق وثیقه سوگندشان می سازند، عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و مادام که گامهای خستگی ناپذیز و استوار می پایند و می پیمایند، حق ماندنیست

‏۷ اسفند ماه ، سالروز استقلال کانون وکلا دادگستری و روز وکیل مدافع بر همه مدافعین راستین حق مبارک باد ‍⚖️‍⚖️