قابل توجه متقاضیان ازمونوکالت و قضاوت

شروع کد ۲ درس حقوق جزا باتدریس استاد محمدی

چهارشنبه مورخه۹۷/۱۰/۱۹

گروه آموزشی وکیل راهنما با مدیریت استاد حسن زاده

کسب رتبه ۱,۲,۳ کانون خراسان آزمون وکالت ۹۶

فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴