متقاضیان ازمون وکالت

ازمون تعیین سطح وکالت ۹۸ 

همراه با تخفیف ویژه برای رتبه های برتر

جمعه۹۷/۱۰/۷ ازساعت ۸-۱۰ صبح

گروه آموزشی وکیل راهنما با مدیریت استاد حسن زاده

کسب رتبه ۱,۲,۳ کانون خراسان آزمون وکالت ۹۶

فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴