متقاضیان ازمون وکالت و قضاوت

ازمون تعیین سطح وکالت۹۸

همراه با تخیفیف ویژه برای رتبه های برتر

جمعه ۹۷/۱۰/۷

گروه آموزشی وکیل راهنما با مدیریت استاد حسن زاده

کسب رتبه ۱,۲,۳ کانون خراسان آزمون وکالت ۹۶

فلسطین ۱۶ پلاک ۴۴