آدرس جدید کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸

آدرس جدید کلاس های آمادگی وکالت و قضاوت ۹۸
قدس ۱۳
پلاک ۴۴
با مجوز رسمی موسسه آموزش عالی آزاد خلاقان جوان
با بالا بردن کیفیت علمی و  آموزشی و آزمونی و انگیزشی پذیرای داوطلبین وکالت و قضاوت ۹۸ هستیم.