رد لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص جلسه روز یک شنبه این کمیسیون گفت:

لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را در دستور کار داشتیم، به لحاظ این که به صورت شکلی و ماهیتی موضوع لایحه در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی آمده بود به اتفاق آرا رد شد.

موضوع دیگر که بررسی شد طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست بود،که قرار شد کارگروهی بر روی آن کار کند و بعد از کارشناسی دقیق تر مجددا در دستور کار قرار گیرد.