برترینهای آزمون مرحله دوازدهم

تبریک به برترینهای آزمون مرحله دوازدهم آمادگی آزمون وکالت ۹۷


۱  سعید پیغمبری
۲  فرزانه رحیم زاده
۳  جواد محمدزاده
۴  احسان آقامحمدی
۵  مرضیه گلدی نژاد
۶  ابوالفضل غیث زاده
۷  مرجان زرهون پور
۸  محمدرضا مقدم نیا
۹  ندا هنرمند
۱۰  سید حسین سیدی
۱۱  بهروز وزیری
۱۲  فهیمه مالدار
۱۳  اکرم اصغرپور
۱۴  فاطمه ساریخانی
۱۵  لیلا نوروزی
۱۶  ملیحه شایسته فر
۱۷  فتانه کمالی رنجبر
۱۸  نادیا دلاور
۱۹  سروش رزاقی
۲۰  مهرداد شفیقی مقدم
۲۱  حسن نیکبخت
۲۲  فرزان مهاجر طهرانی
۲۳  هادی باقریان
۲۴  محمدرضا امینی زو
۲۵  محسن سلمانی
۲۶  احمد ضماند
۲۷  محبوب حیدری
۲۸  رضا جعفری
۲۹  محمد برات زاده
۳۰  معصومه بیات
۳۱  محمد مهدی حاجی ملک
۳۲  حسین رحیمی
۳۳  محمد بهروز
۳۴  وحید آراسته
۳۵  علیرضا اسماعیلی
۳۶  حمید سلمانی
۳۷  سعیده زابلی
۳۸  رضا رهگذر
۳۹  علی رضا عزیزی
۴۰  رضا تقوی
۴۱  مهناز طاغونی
۴۲  معصومه زمانی
۴۳  سمیه شیری
۴۴  زهرا محمد نژادی
۴۵  زهرا شوشتری
۴۶  لیلا صفدر نژاد
۴۷  شاهین شامکوییان
۴۸  ستاره دادستان
۴۹  محمد جواد رحیمی
۵۰  فاطمه مجتهد زاده