راهنمای دریافت کارت آزمون کوتاه پاسخ ویژه ایثارگران جذب اختصاصی قضاوت سال ۱۳۹۶

اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در آزمون کوتاه پاسخ ویژه ایثارگران جذب اختصاصی سال ۱۳۹۶ :

۱. تأکید می‌شود آزمون فقط مختص آن دسته از داوطلبان دانشگاهی است که صرفاً بر اساس برخورداری از شرایط ایثارگری در سامانه جذب اختصاصی ۱۳۹۶ ثبت نام نموده‌اند. لذا سایر داوطلبان دانشگاهی و کلیه داوطلبان حوزوی از شرکت در این آزمون معاف‌اند و به مصاحبه علمی دعوت خواهند شد.
۲. آزمون در روز جمعه مورخ ۹۷/۲/۱۴ ساعت ۸:۳۰ صبح در شهر تهران برگزار می‌شود. نشانی دقیق محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج می‌گردد.
۳. حضور داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع آزمون ضروری است. درب حوزه امتحانی ساعت ۸ صبح بسته خواهد شد.
۴. کارت ورود به جلسه از روز شنبه مورخ ۹۷/۲/۱ از طریق مراجعه به سامانه جذب اختصاصی قضات در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی www.qazahrm.ir در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
۵. در صورت بروز مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه، داوطلبان می توانند از تاریخ ۹۷/۲/۱ لغایت ۹۷/۲/۵ به باجه رفع نقص واقع در محل مرکز آموزش قوه قضائیه مراجعه نمایند. (نشانی: تهران، خیابان حافظ، روبروی دانشگاه امیرکبیر، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، طبقه هشتم، شماره تماس: ۸۸۱۹۹۵۱۹).
۶. صدور کارت ورود به جلسه به منزله تأیید نهایی سهمیه ایثارگری نیست. پذیرفته شدگان آزمون موظف‌اند تأییدیه ایثارگری خود را در مرحله مصاحبه علمی ارائه دهند، در غیر اینصورت قبولی ایشان کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
۷. به همراه داشتن کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی در جلسه آزمون الزامی است.
۸. سؤالات آزمون در یک دفترچه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و محدوده پاسخگویی در همان دفترچه تعیین می‌شود. نوشته های خارج از محدوده پاسخگویی تصحیح نخواهد شد.
۹. آزمون شامل ۶۰ سؤال تشریحی کوتاه پاسخ و مدت زمان پاسخگویی ۱۸۰ دقیقه است.آزمون نمره منفی ندارد.
۱۰. پاسخگویی به سؤالات فقط باید با خودکار آبی انجام شود.
۱۱. آوردن قانون و هرگونه کتاب، جزوه، چرک‌نویس، کیف و وسایل اضافی به جلسه آزمون ممنوع است.
۱۲. به همراه داشتن تلفن همراه، ساعت هوشمند، پیجر و سایر وسایل الکترونیکی در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با متخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد