تفکیک پذیرش کارآموز در سه استان خراسان در آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

تفکیک پذیرش کارآموز در سه استان خراسان در آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

 

پیرو خبر اعلام ظرفیت ۱۰۵ نفری برای پذیرش کارآموز وکالت ۹۶ در کانون وکلای دادگستری خراسان، تفکیک پذیرش کارآموزان این کانون برای سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی، مطابق تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت،تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
در اجرای این تبصره جلسه ای در محل کانون برگزار شد و با تنظیم صورت جلسه فی‌مابین مقامات مندرج در تبصره یک قانون مذکور،اواخر هفته گذشته، از تعداد ١٠۵ نفر کارآموز که پذیرش ایشان تأیید شده است، اختصاص ۵٠ نفر کارآموز برای استان خراسان رضوی، ٢٨ نفر خراسان جنوبی و ٢٧ نفر خراسان شمالی مورد تصویب قرار گرفت.
ضمناً با توجه به اینکه اختصاص  کارآموزان به شهرهای استان، نیازمند بررسی رؤسای دادگستری و اعلام موضوع به کانون می‌باشد، که اخیراً محقق شده است، و همچنین با عنایت به اینکه اعلام موردی ظرفیت پذیرش کارآموز توسط کانون‌ها معمولاً انجام نشده و موارد به اتحادیه منعکس و توسط اسکودا بعنوان متولی برگزاری آزمون سراسری پذیرش کارآموز، منتشر می‌شود، اطلاع‌رسانی در این خصوص نیازمند قطعیت تخصیص کارآموزان به هر شهر و نهایتاً اعلام رسمی توسط اتحادیه خواهد بود.