ظرفیت پذیرش اعلام شده از طرف کانون هاى وکلا در سال 96 تا به این لحظه

آزمون وکالت ۹۶

 

ظرفیت پذیرش اعلام شده  از طرف کانون هاى وکلا در آزمون وکالت ۹۶ تا به این لحظه: 

۱️⃣استان چهار محال بختیاری ۱۲ نفر

۲️⃣استان کرمان ۵۰ نفر 

۳️⃣استان البرز   100 نفر 

۴️⃣استان قزوین ۵۰ نفر

۵️⃣استان بوشهر ۴۰ نفر

۶️⃣استان زنجان ۳۶  نفر