پسر ۱۲ساله یکی از اراذل و اوباش شرق تهران را زمین‌گیر کرد

پسر دوازه‌ساله‌ زمانی که مقابل یکی از اراذل و اوباش شرق تهران قرار گرفته بود، توانست با زدن ضربه‌ای از دست وی بگریزد.

به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران پویا؛ نخستین ساعات صبح چند روز قبل، پسر دوازده‌ساله‌ای در محل سکونتشان در شرق تهران در حال عبور و مرور بود که یکی از اراذل و اوباش بنام منطقه سد راه این پسر نوجوان شد و به‌رویش چاقو کشید، این فرد قصد آزار و اذیت و ربودن پسر دوازده‌ساله را داشت اما در یک لحظه پسر نوجوان توانست حواس وی را پرت کرده و با زدن ضربه‌ای به این فرد از دستش بگریزد.

این پسر نوجوان سپس پدرش را از موضوع باخبر کرده و مراتب به پلیس پایتخت نیز اعلام شده بود که به‌سرعت تیمی از مأموران انتظامی برای بازداشت متهم دست به کار شده بودند و در نهایت پلیس توانست وی را پس از درگیری و مقاومت بازداشت کند.

متهم این پرونده که سی سال سن و سوابق متعدد کیفری در پرونده خود دارد پس از بازداشت به شعبه نهم دادسرای امور جنایی تهران منتقل شد اما منکر این اتفاقات شد.

در ادامه رسیدگی به پرونده یکی از اشخاصی که در محله زندگی این اوباش مغازه دارد نیز به دادسرا مراجعه و اعلام کرد این متهم چند روز قبل با تهدید چاقو، دخل مغازه‌اش را سرقت کرده است.

متهم پرونده با دستور قاضی سهرابی؛ بازپرس امور جنایی تهران در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفته و تحقیقات برای یافتن سایر جرایم وی ادامه دارد.

انتهای پیام