دادنامه دادگاه عالى انتظامى قضات

آزمون قضاوت

آزمون قضاوت

موضوع:
عدم نظارت جدی بر دفتر دادگاه

گردشکار: دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره ۸۳۵ – 19/9/83 بر مبنای گزارش و نظر آقای «ع» دادیار که به تایید آقای … معاون دادسرای انتظامی قضات رسیده آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی …. را در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۵۵ش/۲ و ۸۱/۲۲۹۰/۲ ش مرتکب تخلف انتظامی اعلام و صدور حکم مبنی بر مجازات انتظامی مشارالیه را به استناد ماده ۱۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات تقاضا کرده است.
آقای … دادیار دادسرای انتظامی قضات پس از بررسی و گزارش جریان پرونده‌های امر چنین اظهارنظر کرده است: «با عنایت به بررسی سوابق امر عدم توجه آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی … در اجرای موارد شکلی از اصول دادرسی به شرح زیر در پرونده مشهود است:
۱- مقررات آیین دادرسی مدنی از جمله قواعد آمره است که رعایت آن در انجام امر دادرسی لازم است با اینکه دادگاه محترم در تاریخ ۱/۱۱/۸۰ تشکیل جلسه داده و اظهارات و توضیحات وکلای طرفین را استماع و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقیق به عمل آورده لیکن تصمیمی اتخاذ ننموده عدم اتخاذ تصمیم در پایان جلسه برخلاف قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بوده و موجب تاخیر در رسیدگی شده است.
۲- هرچند جلسه مورخه ۲۳/۳/۸۱ دادگاه محترم به منظور اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده آقای «الف – ب» تجدید گردیده لیکن اوراق پرونده دلالتی بر اخذ آخرین دفاع از متهم یاد شده ندارد. عدم آخرین دفاع از متهم خلاف ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است که مطابق آن دادگاه پس از پایان مذاکرات از متهم آخرین دفاع [را] اخذ و رسیدگی را ختم می‌نماید.
۳- در نحوه ابلاغ دادنامه شماره ۶۵۶ – 31/4/81 که عمده اعتراض شاکی انتظامی بوده است دقت لازم صورت نگرفته. دادگاه در این خصوص نظارت جدی بر اجزاء دفتری نداشته است به جهت چند ابلاغ به آدرس‌های مختلف عملا مشکلاتی را در احتساب و احراز مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است هرچند با توجه به سیاق عبارت ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی کیفیت ابلاغ و تشخیص صحت و سقم آن در هر حال با دادگاه می‌باشد.
۴- دادگاه محترم بدون ارجاع از ناحیه رئیس شعبه اول … دادگاه عمومی و یا معاون وی به دادخواست اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نموده و رسیدگی به دادخواست بدون ارجاع پرونده خلاف ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۰) بوده است مضافا اینکه بدون تعیین وقت قبلی و ابلاغ دادخواست و دعوت از اصحاب دعوی در تاریخ ۹/۶/۸۲ صرفا با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی تشکیل جلسه داده و از دو نفر از شهود تعرفه شده هم تحقیق به عمل آورده و در پایان جلسه انشاء رای نموده است اظهارنظر ماهوی بدون ابلاغ دادخواست به اصحاب دعوی خلاف طریقه مقرر در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا حداقل مراتب رسیدگی ماهوی دعوت طرفین و استماع اظهارات اصحاب دعوی می‌باشد با این تقدیر ترتیب اقدام در پرونده رعایت نگردیده است.
۵- و بالاخره در ذیل دادنامه شماره ۲۴۲ – 17/2/82 مبنی بر صدور حکم بر رد دعوی اعسار قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای را معین ننموده و در این مورد به تکلیف مقرر در تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی عمل ننموده است لیکن در باب ادعای اعلام قطعیت حکم صادره هرچند به نظر دادگاه معتقد به غیرقابل تجدیدنظر بودن رای اعسار بوده النهایه با توجه به اینکه تا قبل از صدور رای شماره ۶۶۲ – 29/7/82 رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان کشور موضوع بحث در محاکم نظری و اختلافی بوده قابل حمل بر نظر و استنباط قضائی است موارد یاد شده مصداق تخلف انتظامی حداقل از نوع مسامحه بوده و لذا در حدود ماده ۱۴ نظامنامه درخور کیفر انتظامی است به استناد ماده یاد شده تعقیب انتظامی نامبرده مورد تقاضاست. اقدامات تا تاریخ ۱۰/۱/۸۱ مشمول مرور زمان انتظامی است و لذا به استناد ماده ۳۱ نظامنامه قرار موقوفی تعقیب قضات مربوط صادر می‌گردد.

✅رای دادگاه

تخلفات اعلامی علیه قاضی مشتکی‌عنه انتظامی دایر بر «1- عدم اخذ آخرین دفاع متهم ۲- عدم نظارت در ابلاغ دادنامه۳- رسیدگی به دادخواست اعسار بدون ارجاع و بدون رعایت مقررات دادرسی
۴- عدم قید قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای در ذیل دادنامه صادره» که مشارالیه آنها را ناشی از تراکم امور در دادگاه‌های عمومی دانسته، محرز است.
لذا آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی … را با انطباق عملش بر صدر ماده ۲۰ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت ۴ ماه محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

 

 

 

 

جهت عضویت در کانال تلگرام گروه آموزشی حسن زاده از طریق تلفن همراه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

https://telegram.me/vakilrahnama1

 

راهنما :

جهت عضویت ابتدا نرم افزار تلگرام را بر روی کامپیوتر یا گوشی خود نصب نمایید

سپس از روی گوشی یا کامپیوتر خود نسبت به کلیک کردن بر روی لینک اقدام نمایید

و پس از ورود به کانال گروه آموزشی حسن زاده بر روی  Join  کلیک نمایید.

 

 

در موارد خاص می توانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس