وزارت دادگستری در دادرسی دعاوی پرداخت دیه از بیت المال حضور می یابد

مدیر کل دفتر پیگیری امور قضایی وزارت دادگستری گفت: طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه، وزارت دادگستری از این پس در جلسات دادرسی دعاوی مربوط به پرداخت دیه از بیت المال، حضور می یابد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت دادگستری، علی اصغر امینی، افزود:متعاقب تصویب تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۴ متاسفانه محاکم دادگستری بدون توجه به تبصره ماده مذکور که می‌بایست در دعاوی مربوط به خسارت (موضوع ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری) و ماده ۳۰ (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب هفدهم مهر ماه سال ۱۳۹۰) و در سایر مواردی که دیه از بیت المال مطالبه می شود، وزارت دادگستری را طرف دعوی قرار بدهند و نماینده وزارت دادگستری را برای دفاع از حقوق بیت المال در جلسه رسیدگی دعوت کنند ، از این امر آمر قانونی سرباز می زدند و وزارت دادگستری را بدون حضور در جلسه دادرسی به نمایندگی از بیت المال به پرداخت دیه و خسارت محکوم می کردند.
امینی تصریح کرد: مراتب این عدم توجه به وزیر دادگستری گزارش شد و وزیر هم در شرحی از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد تا طی بخشنامه ای از روسای محاکم و دادگستری ها تقاضا شود، نسبت به اجرای قانون اهتمام بیشتری داشته باشند که در این راستا رئیس دستگاه قضا، بخشنامه اخیر را صادر و برای اجرا به تمام دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور
در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با توجه به تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده ۲۶۰ قانون فوق و ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۲، و سایر مواردی که دیه از بیت المال یا دولت مطالبه می‌شود، مراجع قضایی موظفند از وزارت دادگستری برای جلسه رسیدگی دعوت و رای صادره را به وزارت فوق ابلاغ نمایند.

 

 

 

 

 

 

کانال گروه آموزشی حسن زاده:   https://telegram.me/vakilrahnama1   

  وب سایت وکیل راهنما:www.vakilrahnama.com

 

 

 

آزمون وکالت ، آزمون وکالت ۹۶ ، دوره های آمادگی آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ۹۶ ، منابع آزمون قضاوت ۹۶

آزمون وکالت ۹۶