اسامی ۱۹ نفر دیگر از پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵ بوشهر اعلام شد

اسامی ۱۹ نفر دیگر از پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵ بوشهر اعلام شد

 

 کانون وکلای دادگستری بوشهر، با انتشار دو اطلاعیه، اسامی ۱۹ نفر دیگر از پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۹۵ این کانون را اعلام کرد.

ظرفیت کانون وکلای بوشهر برای سال ۱۳۹۵، چهل نفر تعیین شده بود و این کانون پیش تر اسامی ۲۰ نفر را به عنوان پذیرفته شدگان نهایی آزمون وکالت ۹۵ در سهمیۀ آزاد اعلام کرده بود.

 

 در اطلاعیۀ مورخ ۷ مهرماه سال جاری کانون وکلای دادگستری استان بوشهر آمده است که:

ظرفیت این کانون به موجب مجوز کمیسیون نیاز، تعداد ۴۰ نفر کارآموز برای سال ۱۳۹۵ تعیین شده بود که از این تعداد:

الف) ۲۵ درصد به سهمیه ایثارگرانی که موفق شوند ۷۰ درصد نمره آخرین نفر سهمیه آزاد را احراز نمایند، اختصاص می یابد.

ب) ۲۵ درصد سهمیه به افراد بومی که ۸۰ درصد نمره آخرین نفر سهمیه آزاد را احراز نمایند و مابقی از بین سهمیه آزاد  گزینش خواهند شد. چنانچه افراد مندرج در بندهای الف و ب  موفق به کسب حداقل نمره پیش بینی شده نگردند، از سهمیه آزاد جذب خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه جدید این کانون، افراد زیر به عنوان پذیرفته شدگان بومی مشخص شده اند که می بایست ظرف مهلت یک هفته (از تاریخ ۴ بهمن) به کانون وکلای دادگستری بوشهر مراجعه کرده و مدارک خود را تحویل دهند.

١. فاطمه اهرمی زاده؛ ۲. فریدون مرادی مهر؛ ۳. صونیا کیانی؛ ۴. شیما بنیادی؛ ۵. احسان رزمجویی؛ ۶. محبوبه بزرگ؛ ۷. فرخنده مقیمی؛ ۸.یوسف کرمی؛ ۹. روح اله رجبی؛ ۱۰.علی فروغ نژاد.

همچنین افراد زیر، از داوطلبان سهمیه آزاد هستند که به دلیل به حد نصاب نرسیدن نمرات داوطلبان ایثارگر، پذیرش شده اند:

۱. نگار رحیمی؛ ۲. فهیمه محمدی؛ ۳. صادق بهرامی؛ ۴. محدثه غفاری؛ ۵. زینب محمدی؛ ۶. سمیرا زارع؛ ۷. علی حیدری؛ ۸. علی زنگنه؛ ۹. احمد غلام پور.

 

 

 

آزمون وکالت ، آزمون وکالت ۹۶ ، دوره های آمادگی آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ، منابع آزمون قضاوت ، منابع آزمون وکالت ۹۶ ، منابع آزمون قضاوت ۹۶

آزمون وکالت ۹۶

 

کانال گروه آموزشی حسن زاده:   https://telegram.me/vakilrahnama1   

  وب سایت وکیل راهنما:www.vakilrahnama.com