تکلیف داوطلبان آزمون وکالت ؟

گروه آموزشی حسن زاده:
تکلیف داوطلب آزمون وکالت ؟
باسلام واحترام خدمت دوستان. بااعلام کلید آزمون وکالت مجددا موج استرس ونگرانی شدت بیشتری پیدا نموده است  خیلی از بزرگان واساتید محترم از روی دلسوزی و خردمندانه انتقاد شدید خودشان را به کلید آزمون به نحوی ابراز نموده اند قصد دارم از منظر داوطلبین عزیز به بررسی موضوع بپردازم البته که به نظر من آزمون امسال نیز به مانند سالهای قبل آزمونی مفهومی واستدلالی بود و داوطلبانی نتیجه خواهند گرفت که ذهن استدلالی داشته وکمی به مهارت تست زنی هم رسیده باشند لیکن تعداد کمی از سوالات آزمون امسال اختلافی و بعضی گزینه ها نیزجامع افراد و مانع اغیار نبود به نحویکه خیلی از اساتیدبزرگ پاسخهای متفاوت داده اند آنهم با وجود همه کتابهایی که مقابلشان هست آنهم در زمان  بسیار زیاد آنهم به صورت گروهی وبا آرامش وبدون استرس .چگونه توقع داریم داوطلب با آن همه استرس و نگرانی از نتیجه، درظرف ۶۰ ثانیه چنین سوالاتی را باتوجه به ذهن طراح محترم پاسخ دهد!!!
کاش طراحان محترم و مسئولین معزز قبل از طرح سوالات، یک سال همراه داوطلبین آزمون وکالت می بودند استرس ،نگرانی ومشکلات آنها را لمس میکردند آن وقت سوالات را با احتیاط بیشتر طراحی و تنظیم میکردند چه بسا بعضی از داوطلبین باسواد با اختلاف یک تست با رتبه لب مرزی قبول نشوند،به خاطر حفظ حقوق داوطلبین قرار براین بوده است که سوالات اختلافی طراحی نشود ولی طراحان محترم خصوصا در آزمون امسال  چندین سوال اختلافی مطرح نموده اندبه عنوان مثال سوال ۴۱ و ۶۰ قانون تجارت که به شدت اختلافی است داوطلب قوی هردو نظر را نظر موافقان نص ماده و هم نظر مخالفان را میداند ولی تکلیفش مشخص نیست که کدام نظر مرادطراح است!!جالب است پاسخ  کلید ارائه شده سوال ۴۱  و۶۰ برخلاف نظر اساتید موافق ظاهر ماده است!! اگر سوالات براساس ظاهر مواد قانونی طراحی میشود که بارها نیز به این مهم  از طرف کانون وکلا اشاره شده است نظر موافقان نص ماده ارجح است درحالیکه در کلید هردوسوال نظر اساتید مخالف ظاهر قانون پذیرفته شده است، با توجه به نظر اساتید جزا کلیدهای حقوق جزا نیز همین طور، راهکار این است که سوالات اختلافی مطرح نشود و یا اگر مطرح میشود لااقل در ابتدای سال،منبع مورد نظر به داوطلبین معرفی شده تا داوطلب قوی تکلیفش مشخص باشد داوطلب بعد از مشاهده کلیدها متوجه میشود که نبایدبراساس ظاهر ماده به سوالات پاسخ میداده است و تاخیر بیان از وقت حاجت عقلا صحیح نیست (قاعده قبح عقاب بلا بیان)جالب اینجاست که داوطلب قوی به خاطر سواد حقوقی بالایش به چنین سوالاتی پاسخ اشتباه میدهد و امتیاز بالایی را از دست میدهد وچنین سوالاتی از تراز و امتیاز بالایی نسبت به سایر سوالات برخوردار است آنهایی که ظرافت سوال را میدانند پاسخ اشتباه میدهند و آنهایی که کمتر توجه به ظرافت سوال دارندپاسخ صحیح میدهند!!!!و رتبه ها خیلی خیلی تغییر پیدا خواهد نمود هدف  کانون وکلا این است که باسوادها وارد این شغل تخصصی شوند داوطلبین هم از سوالات سخت استقبال میکنند مشروط به اینکه سوالهای اختلافی و غیراستاندارد مطرح نشود،بدیهی است سوالات اختلافی زمانی مطرح میشوند که داوطلب به آن پاسخ تشریحی بدهد سوال دیگر این است که هدف از اینکه اصول فقه به عنوان منبع معرفی شده است مگر نه این است که به کمک آن درک وتفسیر مواد قانونی آسان تر شود آیا طراحی سوالات تعریفی و همچنین عین مثال حقوقی از کتابی خاص که ۹۰ درصد داوطلبین از این کتاب آگاهی ندارند، جامعه حقوقی را به  آن هدف میرساند یا داوطلب را ناچارمی نماید که فقط مثالها وتعریفها  را حفظ نماید بی آنکه توجهی عمیق به کاربرد آن در عرصه قضاوت و وکالت در پرونده های عملی داشته باشد!! هدف چیست ؟انتخاب داوطلبین با سواد. اگر غرض این است واقعا بعضی از سوال ها نه تنها داوطلب را به این هدف نمی رساندبلکه او را از این هدف دور هم میکند چرا که داوطلب را مجبور میکند که بعضی از مطالب را حفظ کند بی آنکه مفهوم آن را  دقیق درک کند به علاوه داوطلب ناچار است کتابی خاص را مطالعه نموده و عین عبارات آن را حفظ کندمثلا( عین عبارات کتاب اصول فقه استاد شریعتی را)درحالی که اصول ابزار فهم حقوق است و حقوق دنیای استدلال و تحلیل!                                       واقعا تکلیف داوطلب آنطور که باید مشخص نیست. چه خوب است مسئولین محترم در این خصوص تصمیمی شایسته اتخاذنموده تا با طراحی سوالات غیر اختلافی و استاندارد داوطلبین کوشاو باسواد به این شغل تخصصی ورود پیدا کنند.
در پناه خدای یکتا سالم و پرنشاط باشید. محمدجواد  حسن زاده وکیل پایه یک دادگستری مدیرگروه دپارتمان حقوق موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس و گروه آموزشی.