خبرگزاری برنا و ۹ صبح مجرم شناخته شدند

هیئت منصفه مطبوعات استان تهران در رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی، مدیران مسئول خبرگزاری برنا و سایت ۹ صبح را مجرم شناختند. 

 

 دادگاه رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول خبرگزاری برنا و سایت خبری ۹ صبح، امروز (یکشنبه) ۲۸ آذر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

بر اساس این گزارش، پرونده مدیر مسئول خبرگزاری برنا با اعلام جرم دادستانی و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع تشکیل شده بود که پس از استماع کیفرخواست و دفاعیات متهم، هیئت منصفه مطبوعات، متهم را در ارتباط با عنوان اتهامی منتسبه، مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

پرونده مدیر مسئول سایت خبری ۹ صبح نیز با شکایت دادستانی و به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع تشکیل شده بود که هیئت منصفه مطبوعات، این متهم را نیز در ارتباط با عنوان اتهامی منتسبه مجرم شناخت اما مستحق تخفیف در مجازات دانست.

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

آزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتآزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتآزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتآزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتآزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتآزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتآزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالتآزمون آزمایشی وکالت ، آزمون طبقه بندی وکالت ، آزمون آزمایشی وکالت ۹۵، آزمون طبقه بندی وکالت ۹۵X منابع آزمون قضاوتX منابع آزمون وکالت