تدریس رایگان تجارت و مدنی  آمادگی وکالت  ۹۵

تدریس رایگان تجارت و مدنی  آمادگی وکالت  95


 

با سلام    

فردا یک شنبه تدریس رایگان تجارت و مدنی  آمادگی وکالت  95  (کد ۵) به سبک شبکه ای  اصولی در موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس  توسط استاد حسن زاده . حضور عموم رایگان میباشد . دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

رزرو رایگان :۳۸۶۷۱۱۸۵ 

https://telegram.me/vakilrahnama1

گروه آموزشی حسن زاده