نتایج اولیه و جدول زمان بندی مصاحبه عملی آزمون قضاوت ۹۴ اعلام شد

 معاونت منابع انسانی قوه قضائیه با انتشار جدول زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان دانشگاهی مرحله کتبی آزمون قضاوت ۹۴ از انتشار کارنامه آزمون در روز دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ خبر داد.


در جدول زمان بندی مصاحبه علمی پذیرفته شدگان دانشگاهی مرحله کتبی آزمون قضاوت ۹۴، بر اساس شماره ملی داوطلبان تاریخ و زمان انجام مصاحبه علمی آنان مشخص شده است بر این اساس عملا داوطلبان می توانند از نتیجه آزمون مرحله کتبی خود مطلع شوند.

بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، زمان بندی مصاحبه علمی پذیرفته شدگان حوزوی آزمون قضاوت ۹۴ بعدا اعلام خواهد شد.