تویسرکانی: نهادهای مسئول در مورد ناهنجاری ها پاسخگو باشند

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باید از سازمان ها و دستگاه های موثر در ایجاد ناهنجاری ها پرسید چرا برنامه ریزی ها و نظارت ها به گونه ای نبوده که از ایجاد معضلات اجتماعی و تشکیل پرونده های متعدد در محاکم قضایی جلوگیری شود.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان افزود: آنچه که در قالب پرونده محاکم و مراجع قضایی مطرح است، موج آخر کم کاری ها، بی نظمی های حقوقی و مشکلاتی است که منشاء آنها در بخش های دیگر و خارج از قوه قضائیه است که به لحاظ محدودیت منابع و امکانات دستگاه قضایی، باعث بروز مشکلاتی شده است.
وی اظهار کرد: با آسیب شناسی پرونده های قضایی و شناسایی منشاء مسائل و مشکلات و علت تشکیل پرونده های قضایی، باید به شکل جدی از دستگاه هایی که باعث این آسیب ها هستند، مطالبه کرد تا در پیشگیری و حل معضلات پای کار باشند زیرا به لحاظ تاثیر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر یکدیگر و ضرورت استقرار وضعیت مطلوب نیازمند هماهنگی و همراهی دستگاه های متعدد هستیم.
این مسئول عالی قضایی، شورای قضایی استان ها را دارای ظرفیت های ویژه برای حل مشکلات منطقه ای دانست و گفت: شوراهای قضایی استان ها باید با ایجاد حساسیت و پیگیری ویژه از دستگاه هایی که طبق قانون در پیشگیری از معضلات مختلف ماموریت و مسئولیت مستقیم دارند، پاسخگویی بخواهند چراکه دستگاه ها تنها در کنار هم و با همراهی هم می توانند جامعه را به سمت صلاح و پیشرفت سوق دهند.
وی ادامه داد: جرائمی نظیر سرقت، زمین خواری، ناهنجاری هایی نظیر طلاق و اعتیاد ارتباط مستقیم با مسائل اقتصادی و فرهنگی جامعه دارند بنابراین امروز این فرهنگ جاافتاده است که فقط دستگاه قضایی باید در زمینه مشکلات و معضلات پاسخگو باشد و می توان با مجازات ها و برخوردهای شدید مشکلات را حل کرد.