سمینار رایگان آشنایی با سبک تدریس شبکه ای اصولی ویژه

 آمادگی آزمون وکالت و کارشناسی ارشد

زمان : امروز چهارشنبه ساعت ۴ عصر

مکان :مشهد دانشجوی ۱۰ پلاک ۲۹ موسسه آموزش عالی فناوران توس

جهت رزرو رایگان با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

۳۸۶۷۱۱۸۵