همایش بزرگ موفقیت در آزمون وکالت ،قضاوت ،کارشناسی ارشد ۹۵

 

 

آمقی تاتر دانشگاه آزاد مشهد

چهارشنبه ساعت ۱۱

با حضور :

آقای تقی زاده (ریاست موسسه آموزش عالی فناوران توس)

استاد حسن زاده (رتبه ۴ آزمون وکالت )

استاد محمدی‌ ( دانشجوی دکترا دانشگاه تهران )

استاد اسماعیلی (رتبه یک آزمون اختبار )

استاد جوان (رتبه  دوم آزمون اختبار )

 

آقای محمد جواد حسن زاده : ۰۹۱۵۱۰۵۱۹۴۵

۰۵۱-۳۸۶۷۱۱۸۵ دپارتمان حقوق

آدرس :مشهد دانشجو ۱۰ پلاک ۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران توس